Enciclopedia marilor scriitori ai literaturii romane.
 
Inscrie-te si imbunatateste enciclopedia autorilor romani.
Am uitat parola Creaza cont nou
Home    Autori     Sinteze literare      Critica literara      OpereILIE RAD - biografie - (opera si scrierile)

 

Este născut în anul 1955 la Nandra/ Luduș, județul Mureș, este absolvent al Facultății de Filologie a Facultății "Babeș- Bolyai" din Cluj-Napoca, în anul 1979. În anul 1998 devine doctor în filologie, în anul 2003 profesor la Catedra de Jurnalistică a Facultății de Ștințe Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul Universității " Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca, iar din anul 2001 este șeful Catedrei de Jurnalistică.

Publică peste 200 de articole de critică şi istorie literară, recenzii, reportaje şi interviuri în reviste de cultură precum: Viaţa Românească, Steaua, Tribuna, Academica, Excelsior, Reporter, Familia, România literară, Orizont, Renaşterea, Ateneu, Apostrof, Ephemerides, Glasul Bucovinei, Cultura Creştină, Limba şi literatura română etc. Coautor la alte 10 (zece) volume colective: Pro Didactica, Cluj-Napoca, 1988; Pro Didactica, Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, 1989; Pagini transilvane, Cluj-Napoca, 1993; D. D. Roşca, Atitudini. Interviuri, studii, evocări, articole, Cluj-Napoca, 1995; 1848. Blajul şi amintirea Revoluţiei, 1998; Constantin Ciopraga 85. Dosarul unei existenţe. Volum îngrijit de Mircea A. Diaconu, Editura Universităţii, Suceava, 2001; Curente şi tendinţe în jurnalismul contemporan. Prefaţă de Ilie Rad, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2003; O figură de renaştere: Liviu Rusu, în vol. Liviu Rusu. Ediţie îngrijită de Vasile Voia, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2004; Schimbări în Europa, schimbări în mass-media (2004); Jurnalismul cultural în actualitate, Cluj-Napoca, 2005; Secvenţe din istoria presei româneşti, Editura Tribuna, Cluj-Napoca 2006; Forme ale manipulării opiniei publice, Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2007; Limba de lemn în presă, Editura Tritonic, Cluj-Napoca, 2009; Jurnalism românesc în exil şi diasporă, Editura Tritonic, Bucureşti, 2010.


A participat la numeroase conferinţe şi reuniuni internaţionale, care au avut loc la Praga, Varşovia, Budapesta, Nitra, Viena, Frankfurt pe Oder, Moscova, Sankt-Petersburg, Belgrad, Sofia, Pecs. etc.
A tipărit următoarele cinci studii în publicaţia americană Perspectives in Higher Education Reform: Some Features of Academic Research in Romania, vol. 7 (Edited by Emporia State University, Emporia, Kansas, 1998), p. 53-58; The "Stylistics" of Censorship, vol. 8 (Edited by Russell J. Meyer, Emporia State University, Emporia, Kansas, 1999), p. 84-93; Memoirs of Mircea Eliade: Under the Sign of the Equinox, vol. 9 (Edited by Russell J. Meyer, University of Southern Colorado, Pueblo, Colorado, 2000), p. 234-239; From Teaching in Romanian Towards Teaching in English at Babeş-Bolyai University, vol. 11 (Edited by Russell J. Meyer, assisted by David Keplinger, University of Southern Colorado, Pueblo, Colorado, 2000), p. 238-241, în anul 2002 aparând, în aceeaşi serie, eseul America Before and After September 11 Through the Eyes of a Romanian Journalist. De asemenea, în urma participării sale la seminarul internaţional "Transformationsprozesse der Bildschrm-Medien in West- und (Sűd-) Osteuropa", care a avut loc la Universitatea Europeană Viadrina din Frankfurt pe Oder, comunicarea prezentată cu acest prilej (Romanian Television Before and After 1989. A Case Study) va fi publicată într-un volum colectiv, la Editura Peter Lang din Frankfurt pe Main, sub redacţia prof. univ. dr. Eckhard Hôfner, de la Universitatea Europeană Viadrina.

Autor al următoarelor lucrări:
1. Peregrin prin Europa. File de jurnal: Viena, Praga, Varşovia, Budapesta. Cuvânt înainte de Constantin Ciopraga, membru al Academiei Române, Editura Didactică şi Pedagogică S. A., Bucureşti, 1998.
2. Memorialistica de război în cultura română, Editura Augusta, Timişoara, 1999.
3. Stilistică şi mass-media. Aspecte ale experienţei jurnalistice. Prefaţă de Prof. univ. dr. G. Gruiţă, Editura Excelsior, Cluj-Napoca, 1999.
4. Aron Pumnul (1818-1866). Prefaţă de V. Fanache, Editura Fundaţiei Culturale Române - Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2002.
5. La un ceai cu Şefan J. Fay, Institutul European, Iaşi, 2003.
6. Geo Bogza, Rânduri către tineri scriitori ardeleni. O carte gândită şi realizată de Ilie Rad, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2003.
7. De la Moscova la New York. Note de drum din Federaţia Rusă şi file de jurnal american. Prefaţă de Mircea Popa, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2005.
8. Învăţământul jurnalistic clujean, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2006.
3. Cum se scrie un text ştiinţific în domeniul disciplinelor umaniste. Principii şi norme pentru redactarea unor lucrări ştiinţifice: de licenţă, de masterat, de doctorat, pentru gradul didactic I etc., Editura Accent, Cluj-Napoca, 2008, ediţia a II-a, Editura Poliom, 2009.
9. Incursiuni în istoria presei româneşti, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2009.
10. Scrisori de la Ştefan J. Fay, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2009.
11. Limba de lemn în presă (coordonator), Editura Tritonic, Bucureşti, 2009.
12. Jurnalism românesc în exil şi diasporă (coordonator), Editura Tritonic, Bucureşti, 2010.
Coautor la Manualul de jurnalism, vol. II, Editura Polirom, Iaşi, 1999 (ediţia a II-a, 2001), volum coordonat de prof. univ. dr. Mihai Coman.


A colaborat la realizarea Dicționarului scriitorilor români (coordonat de M.Zaciu, M. Papahagi și A. Sasu, vol. I-V, 2001-2006), la Dicționarul esențial al literaturii române (2001), Dicționarul general al literaturii române (vol. I-V, 2004-2006), Encyclopedia of the World's Minorities (SUA, 2005) și Encyclopedia of the Developing World (SUA, 2005).
A editat și/ sau prefațat:
Curente și tendințe în jurnalismul contemporan (2003),
Schimbări în Europa, schimbări în mass-media (2004),
Jurnalismul cultural în actualitate (2005),
Secvențe din istoria presei românești (2005), ediții din Horia Bottea, Edgar Papu și Cella Serg

Volume coordonate

◦Horea Bottea, Game şi pendulări. Cu o evocare de Geo Bogza şi patru scrisori inedite ale lui Tudor Arghezi către autor. Ediţie îngrijită de Zaharia Macovei şi Ilie Rad[u-Nandra]. Postfaţă de Ilie Rad[u-Nandra], Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1984.
◦ Curente şi tendinţe în jurnalismul contemporan. Ediţie îngrijită de Ruxandra Cesereanu. Prefaţă de Ilie Rad, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2002.
◦ Schimbări în Europa, schimbări în mass-meda. Coordonator: Ilie Rad, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2003.
◦ Ştefan Izsák, Caleidoscop jurnalistic. [Prefaţă de Ilie Rad]. Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2003.
◦ Jurnalismul cultural în actualitate. Coordonator: Ilie Rad, Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2004.
◦ Eliezer Palmor, Convergenţe diplomatice şi culturale. [Ediţie ingrijită de Ilie Rad], Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2004.
◦ Edgar Papu, Interviuri. [Cu nouă scrisori către Ilie Rad şi una către Suzana Gâdea]. Prefaţă şi notă asupra ediţiei de Ilie Rad. Ediţie îngrijită de Ilie Rad şi Graţian Cormoş, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2005.
◦ Presa scrisă românească - trecut, prezent, perspective. Coordonator: Ilie Rad, Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2005.
◦ Cella Serghi, Interviuri. Cu douăsprezece scrisori inedite către Ilie Rad. Ediţie îngrijită, prefaţă şi notă asupra ediţiei de Ilie Rad, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2005.
◦ Stil şi limbaj în mass-media din România. Coordonator: Ilie Rad, Editura Polirom, Iaşi, 2006.
◦ Richard Muller-Schmitt, Mozaic românesc. Traducere din limba germană de Cristina Delia Balaban şi Damaschin Pop-Buia. Ediţie îngrijită şi prefaţă de Ilie Rad, Editura Excelsior, Cluj-Napoca, 2006.
◦ Martha Izsak, La Waterloo şi la Tîrgu-Mureş. Prefaţă de Ilie Rad, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2006.
◦ Forme ale manipulării opiniei publice. Coordonator: Ilie Rad, Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2007.
◦ Constantin Ciopraga, Interviuri. Prefaţă şi notă asupra ediţiei de Ilie Rad. Ediţie îngrijită de Ilie Rad şi Raluca-Simona Deac, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2007.
◦ Limba de lemn în presǎ - ieri şi azi . Coordonator: Ilie Rad, Editura Tritonic, Bucureşti, 2008.
◦ Dorel Cosma, Tendinţe ale evoluţiei interviului în presa românească. Prefaţă de prof. univ. dr. Ilie Rad, Editura Karauna, Bistriţa, 2008.
◦ Jurnalismul românesc din exil şi diasporă. Coordonator: Ilie Rad, Editura Tritonic, Bucureşti, 2009.
◦ Teodor Tanco, Viaţă şi literatură. Autobibliografie 85. [Prefaţă de Ilie Rad], Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2010.

Capitole publicate în volume apărute în străinătate

1. Gesichte der rumänischen Presse. Aspekte der rumänischen Presse in der letzen Dekade der kommunistischen Diktatur, pag. 25-33, în vol. Delia Cristina Balaban & Flaviu Călin Rus (Hrsg.), Medien, PR und Werbung in Rumänien, Hochschulverlag Mitweida, 2008, ISBN: 978-9809598-0.

2. Journalistic Education at the "Babeş-Bolyai" University in Cluj-Napoca, în Perpectives in Higher Education Reform, vol. 13-14, p. 166-173. Edited by Russel J. Meyer, Colorado State University-Pueblo. Published by The Alliance of Universities for Democracy, October 2007. [ISBN: 83-915508-1-8]
4. Encyclopedia of the Developing World, volume 1, A-E Index, ISBN: 0-415-97662-6; volume 2, F-N Index, ISBN: 0-415-97663-4; volume 3, O-Z, Index, ISBN: 0-415-97664-2, Thomas M. Leonard, editor, Routledge, Taylor & Francis Group, New York - London, 2006.

Referinţe despre Ilie Rad în volume

◦Ana Cosma, Scriitori români mureşeni, dicţionar bibliografic, Tg. Mureş, 2000, p. 129-130;
◦Clujeni ai secolului 20, dicţionar esenţial, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2000, p. 274;
◦Irina Petraş, Panorama criticii literare româneşti, 1950-2000.
◦Critici şi istorici literari, teoreticieni, eseişti, esteticieni. Dicţionar ilustrat, alăctuit de Irina Petraş, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj, 2001, p. 551;
◦ Dan Fornade, Personalităţi clujene, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2007; Who's who in Romania, 2009.

Cărţi

De amiciţia
Învăţământul jurnalistic clujean
Cenzura în România
Un ardelean la Bucureşti
Intâlnirile mele cu Iorgu Iordan
De amicitia. 200 de scrisori de la Stefan J. Fay
Incursiuni în istoria presei româneşti
Cum se scrie un text ştiinţific
De la Moscova la New York
Învăţământul jurnalistic clujean
Geo Bogza, Rânduri către tinerii scriitori ardeleni
La un ceai cu Ştefan J. Fay
Aron Pumnul
Stilistică şi mass-media
Memorialistica de razboi în literatura română
Peregrin prin Europa
Jurnalism românesc în exil şi diasporă
Limba de lemn în presă
Forme ale manipulării opiniei publice
Stil şi limbaj în mass-media din România
Secvenţe din istoria presei romîneşti
Jurnalismul cultural în actualitate
Schimbări în Europa, schimbari în mass-media
Curente şi tendinţe în jurnalismul contemporan
Fănuş Neagu Interviuri

Antologii de interviuri

Interviuri - Edgar Papu
Interviuri - Cella Serghi
Interviuri - Constantin Ciopraga

Ediţii îngrijite şi prefaţate

Mozaic românesc
Convergente diplomatice şi culturale
Game şi pendulări

Publicaţii întemeiate şi/sau conduse

Revista română de istorie a presei
Învăţământul jurnalistic clujean
Reporter
Excelsior

 

Crezi ca ne lipseste ceva?

Poti adauga opera - comentariul, eseul sau referatul despre opera carePolitica de confidentialitate
Copyright © 2009 - 2024 : Autorii.com - Toate Drepturile rezervate.

 

ILIE RAD

Opera si activitatea literara

Scrierile si activitatea publicistica a lui ILIE RADActivitate pulicistica si comentarii / analize / referate pe text


Proza

Oameni care au fost


Oameni care au fost